Διαγωνισμός Pfizer «Kαινοτομία με επίκεντρο τον ασθενή»

Διαγωνισμός Pfizer «Kαινοτομία με επίκεντρο τον ασθενή»

 

 

Το ELEVATE GREECE και το παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, ανακοινώνουν έναν διαγωνισμό καινοτομίας με επίκεντρο τον ασθενή για νεοφυείς επιχειρήσεις. Προσκαλούμε τη startup κοινότητα να συμμετάσχει με τις καινοτόμες ιδέες της!

Tο παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer αναπτύσσει ψηφιακές λύσεις οδηγώντας σε καινοτόμες ανακαλύψεις που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών. Γίνε μέρος αυτής της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτομίας, προτείνοντας την ιδέα σου στον ειδικό διαγωνισμό μας και διεκδίκησε έπαθλο 20.000€ και μία πιθανή συνεργασία με την Pfizer, σύμφωνα με τους ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις .

Καταληκτική ημ/νία υποβολής: 20/08/2021

Ωφέλη

20,000€ monetary award

Investigation of potential collaboration opportunities with Pfizer

Brand promotion

Ψηφιακή ενίσχυση της Εγγραμματοσύνης σε θέματα υγείας

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν καταλύτη για την ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα πρόσβασης, κατανόησης και αξιολόγησης των ιατρικών πληροφοριών, να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της υγείας και της ευημερίας τους, καθώς και να υποστηρίξουν την καινοτομία σε συντονισμένα μοντέλα φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο. Οι πολίτες που είναι εγγράμματοι σε θέματα υγείας έχουν πιο ενεργό ρόλο στην επίτευξη του μέγιστου δυναμικού τους ως προς την υγεία και είναι σε θέση να παρακολουθούν την υγεία τους, να υιοθετούν υγιεινούς τρόπους ζωής στο σπίτι, στην κοινότητα και στην εργασία και να αλληλεπιδρούν καλύτερα με τους επαγγελματίες υγείας και τους φροντιστές τους, λαμβάνοντας και παρέχοντας ανατροφοδότηση. Ως αποτέλεσμα, είναι πιο αυτόνομοι, συμμετέχουν περισσότερο στην κοινωνική ζωή και, γενικά, έχουν υψηλότερη ποιότητα ζωής.

Ζητούμενα

Ο διαγωνισμός αναζητά την πιο καινοτόμο ψηφιακή λύση για την υποστήριξη της Εγγραμματοσύνης σε Θέματα Υγείας, που να ανταποκρίνεται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ζητούμενα:

Εκπαίδευση, επιμόρφωση και ενδυνάμωση των ασθενών με αξιόπιστες και σωστές πληροφορίες για την υγεία

(π.χ. εντοπισμός ψευδών ειδήσεων και ψευδών ισχυρισμών, πλοήγηση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κ.λπ.)

Βελτίωση και ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων ασθενών

Υποστήριξη και βελτίωση της επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας με τους ασθενείς και τους φροντιστές

(π.χ. μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας, διασφάλιση της μεταφοράς των σωστών πληροφοριών με τον κατάλληλο τρόπο κ.λπ.)

Η προτεινόμενη ψηφιακή λύση μπορεί να αποτελείται από μία τεχνολογία ή συνδυασμό σχετικών τεχνολογιών

(π.χ. SW. HW, εφαρμογές, wearables, κοινωνική δικτύωση κ.λπ.). Μπορεί να μην σχετίζεται με συγκεκριμένη ασθένεια (non-disease-specific) ή να αφορά κάποιον/ους από τους παρακάτω τομείς:

Όροι και Προϋποθέσεις

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε νεοφυείς επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο μητρώο του ELEVATE GREECE. Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή ιδεών, τη διαδικασία αξιολόγησης και τα οφέλη για τον νικητή μπορείτε να βρείτε στους Όρους και Προϋποθέσεις

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την οργανωτική ομάδα της Pfizer στη διεύθυνση dthub@pfizer.com