Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 2021

Τα πρώτα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

1η Τελετή Βράβευσης, 85ηΔιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι επιχειρήσεις 
μέλη του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων

Bραβεία από τους Επίσημους Υποστηρικτές

Οι Επίσημοι Υποστηρικτές της πρωτοβουλίας Elevate Greece διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στην ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας υποστηρίζοντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω χρηματικών βραβείων και άλλων παροχών!
Στην τελετή βράβευσης που θα διεξαχθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά θα βραβευτούν οι καλύτερες επιχειρήσεις, που θα επιλεχθούν μέσω προκαθορισμένων δεικτών (KPIs), από τους Επίσημους Υποστηρικτές  στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.

Οι κατηγορίες βραβείων

Τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας απονέμονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και προϊόντα με δυνατότητα κλιμάκωσης πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Startup Hero

Eπίλυση προκλήσεων από την υγειονομική κρίση Covid-19

Κορυφαία νεοφυής επιχείρηση από το οικοσύστημα

Best Ecosystem choice, όπου «ψηφίζει» αποκλειστικά το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην αξιολόγηση.

Είσαι μέλος του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece;

Το Xρονοδιάγραμμα

Έναρξη Υποβολών

17 Ιουνίου 2021

Λήξη υποβολών

14 Ιουλίου 2021

Τελετή Απονομής

85η ΔΕΘ 2021

Διαδικασία αξιολόγησης

Στην αξιολόγηση συμμετέχουν συνδεδεμένα και ενεργά μέλη του εθνικού και διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέχρι και σε τρία (3) βραβεία εκ των οποίων τα δύο (2) από τα τρία (3) είναι τα γενικά βραβεία «Νεοφυής επιχείρηση της χρονιάς» (εφόσον πληρείται το ελάχιστο on-off κριτήριο) και «Κορυφαία νεοφυής επιχείρηση από το οικοσύστημα».

Μπορείτε να διεκδικήσετε μέχρι και δύο (2) βραβεία στο σύνολο

Υποβολή αίτησης μπορείτε να υποβάλετε με τους ειδικούς κωδικούς διαχειριστή που σας έχουν σταλεί ως επίσημο μέλος του Elevate Greece

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τρεις (3) αξιολογητές, ενώ η τελική βαθμολογία κάθε αίτησης προκύπτει από το μέσο όρο των τριών βαθμολογιών.

  • Η επιχείρηση να είναι μέλος του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».
  • Για το βραβείο “Ταχύτερα ανερχόμενη νεοφυής επιχείρηση”: Η επιχείρηση να έχει συσταθεί από 01/01/2018 και μετά.
  • Διαβάστε αναλυτικά τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής εδώ.
  • Προβολή και εξωστρέφεια επιχείρησης.
  • Πρόσβαση σε χρηματικά έπαθλα από τους Επίσημους Υποστηρικτές.
  • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από Επίσημους Υποστηρικτές (υπηρεσίες:  mentoring και coaching, σύναψη συνεργασιών, κ.α.).